د چاکن J6C سپارک پلگ

د J6C سپارک پلگ

د چاکن J6C سپارک پلگ

 

د خواړو بهر بورډونه

 • 70 HP 1983-1977 0.025
 • 70 HP 1966-1960 700 0.025
 • 60 HP 1990-1984 0.025
 • 60 HP 1966-1960 600 0.025
 • 50 HP 1966-1960 500 0.025
 • 45 HP 1989-1986 0.025
 • 45 HP 1966-1960 400 0.025
 • 40 HP 1983-1970 0.025
 • 40 HP 1965-1960 350 0.025
 • 35 HP 1991-1984 0.025
 • 35 HP 1966-1960 300 0.025
 • 35 HP 1965-1960 350 0.025
 • 31 HP 0.02
 • 25 HP 0.025
 • 25 HP 1966-1960 200 0.025
 • 25 HP 1966-1960 250 0.025
 • 22 HP
 • 20 HP 1966-1960 200 0.025
 • 20 HP 1966-1960 250 0.025
 • 16 HP

.

له خوا د موضوع Danetsoft او Danang Probo Sayekti الهام له خوا Maksimer